Koulutustuki

 

Koulutustuki on v.2024 on 200 euroa / vuosi ja sitä voi hakea kerran vuodessa. Jos summa ei täyty kerralla, voi yhdistää useamman kulun.

Opiskelijajäsen voi myös hakea koulutustukea.

Koulutustuki kattaa osallistumismaksun, ei majoitusta/ ruokailua, myös ammattikirjallisuus kuuluu tuen piiriin. 

Hakemus tehdään Wordillä, josta käy selville koulutus, koulutuksen ajankohta, summa, paljonko koulutustukea haetaan ja perustelut, miksi koulutus on tärkeä oman ammatillisen kehittymisen kannalta. Tilinumero, puhelinnumero, päivämäärä ja hakijan allekirjoitus.

Liitteeksi tilausvahvistus (jos koulutus ostettu netistä). Maksusta kopio tiliotteesta tai lasku, josta näkyy, että jäsen on itse maksanut eikä työnantaja. 

Skannatut (tai selkeä kuvat) asiakirjat ammattiosaston sähköpostiin: ao570@tehy.net

Puutteellisia koulutustukihakemuksia ei käsitellä! Voit tarvittaessa kysyä neuvoa

puh. 0400 247570 / Jari

Hakemus lähetetään viikkoa ennen hallituksen kokousta. Vuoden 2024 kokoukset ovat: 

seuraava kokous 27.2.24

 

Koulutustukea voi hakea vuosittain ajalla 1.1. – 31.12. Viimeistään viikko ennen hallituksen kokousta saapuneet hakemukset käsitellään tulevassa kokouksessa. Myöhemmin kuin viikkoa ennen hallituksen kokousta saapuneet hakemukset käsitellään aina seuraavassa kokouksessa. Viimeisen ajoitetun hallituksen kokouksen jälkeen saapuneet, kuitenkin ennen 31.12. saapuneet hakemukset, käsitellään seuraavan vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Tämä ei poista hakijan oikeutta hakea koulutusta samana vuonna, kun päätös on tehty.